Turistkørsel

J.C.Turist kører traditionel skolekørsel med elever i lokalområdet, desuden hyppigt brugt
af besøgende lejrskoler, samt traditionel turistbuskørsel ligeledes i lokalområdet, men også
i resten af Danmark og udlandet.